• AANSTELLING NIEUWE TRAINERS SEIZOEN 2020 - 2021

  • Afgelopen week is een overeenkomst bereikt tussen het bestuur en trainerskoppel Felix Aerts / Ralph Blom die verantwoordelijk worden voor de begeleiding van ons 1e team met ingang van het nieuwe seizoen 2020/2021.

    Felix heeft als trainer bij diverse voetbalclubs het 1e team onder zijn hoede gehad en Ralph Blom heeft als assistent-trainer en hoofdtrainer ook bij diverse voetbalclubs gewerkt. Ralph Blom is bij onze vereniging geen onbekende, hij is eerder verantwoordelijk geweest voor ons 2e team.

    Met de benoeming van deze trainers verwachten wij een kundig koppel aangesteld te hebben voor het (bege)leiden van ons 1e team.
    Op dit moment is onze VTC met spelersraad druk bezig te inventariseren hoe op een zo goed mogelijke wijze invulling gegeven kan worden aan het trainerschap van het 2e team.

    Bestuur.