• AED

 • Sinds afgelopen week beschikken we over een nieuwe A(utomatische) E(xterne) D(efibrillator) die buiten, aan de achterzijde van de kantine naast de nooduitgang, is opgehangen en dus onder alle omstandigheden bereikbaar is.

  Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van deze AED die bedoeld is voor alle gebruikers van ons sportcomplex en is aangesloten op het netwerk van HartSlagNu. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

  Maar het is niet de bedoeling dat we daar op wachten, gezien de urgentie bij dit soort zaken moeten we zo snel mogelijk aan de slag met de AED om de overlevingskans van het slachtoffer te verhogen.Een AED verhoogt de kans om een hartstilstand te overleven significant als deze zo snel mogelijk wordt aangesloten op het slachtoffer, onder deze omstandigheden telt elke seconde.

  Training
  Om dit apparaat succesvol te kunnen bedienen is wel enige basiskennis nodig, het is om deze reden dat we als vereniging een training willen organiseren in onze kantine. Hoe meer meedoen hoe beter, in elk geval zou een training voor alle gastheren en kantinemedewerkers erg welkom zijn, zij zijn het immers die op de zaterdagen een groot deel van de dag op ons terrein aanwezig zijn. Uiteraard geldt dit ook voor medewerkers en leden buiten deze groepen die ook veel op ons complex aanwezig zijn.

  Het is dan de bedoeling om één avond of een paar avonden (afhankelijk van het aantal deelnemers) deze training te laten geven door een gecertificeerde instructeur.

  Het belang van deze training lijkt ons duidelijk, aanmelden kan via secretaris@fccastricum.nl waarna er verdere informatie over de training zal volgen.

  Bestuur.