• Agenda ledenvergadering 31 mei

 • Woensdag 31 mei om 20:00 is de algemene ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de volgende punten:

  - Mededelingen
  - Voordracht Bert Visser als algemeen bestuurslid
  - Ontwikkelingen Noord-End
  - Vrijwilligersbeleid
  - Stand van zaken Kunstgrasveld
  - Benoemen leden kascontrole commissie
  - Voorstel herinrichting (lees sfeerverbetering) kantine

  Bij verhindering, vragen en/of opmerkingen kunt dit aan de secretaris laten weten, secretaris@fccastricum.nl

  Het bestuur.00