• ALGEMENE LEDENVERGADERING

 • Het bestuur van FC Castricum nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 december a.s. aanvang 20.00 uur in de kantine. De documenten die betrekking hebben op de agenda liggen dan voorafgaand aan de ALV in de kantine ter inzage en zijn
  3 dagen voorafgaand aan bovengenoemde datum op te vragen bij de penningmeester en secretaris van de vereniging.

  Agenda
  . Opening
  . Notulen ALV 26 januari 2018
  . AVG privacy wetgeving
  . Bevindingen kascontrole commissie
  . Begroting / financiële zaken
    - aanpassingen kantineprijzen
    - aanpassingen contributie bedragen
  . Zwemvoorziening Noord End
  . Plannen bestuur
  . Rondvraag
  . Sluiting

  Secretariaat FC Castricum
  Secretaris@fccastricum.nl