• Bestuur - commissies - werkgroepen
  Bestuur - commissies - werkgroepen
  Functie Naam Email Tel.nr
  Voorzitter Suus Verkaart voorzitter@fccastricum.nl  
    Peter van Splunter   06-31041625
  Secretaris Willem Jobse secretaris@fccastricum.nl 06-49934551
  Bestuurslid projecten Anita Jansen  bestuurslidprojecten@fccastricum.nl 06-53219750
  Bestuurslid algemeen Martijn Nieuwenhuijs bestuurslidalgemeen@fccastricum.nl  
  Bestuurslid Jeugdzaken Sanne Obbens jeugdbestuur@fccastricum.nl  
         
  Penningmeester Gerard Travnicek  penningmeester@fccastricum.nl 0251-654131
  Ledenadministrateur Ben Hamaker ledenadministratie@fccastricum.nl 0251-657185
  Wedstrijdsecretaris Alg. Rein Jobse wedstrijdsecretaris@fccastricum.nl 06-27418872
  Wedstrijdsecretaris Jeugd Albert Bras jeugdwedstrijdsecretaris@fccastricum.nl 06-12784863
         
  Jeugdbestuur  Sanne Obbens jeugdbestuur@fccastricum.nl  
    Milo van der Steen    
    Nataly de Wit    
    Wanda Dalmolen    
  Consul Jan Lute consul@fccastricum.nl 06-40361887
  Accommodatie onderhoud Jan Lute complexbeheerder@fccastricum.nl 06-40361887
    Rein Jobse   06-27418872
    George Portegies    
         
  Commissies - werkgroepen
  Evenementencommissie Sandy Klaver evenementencommissie@fccastricum.nl  
  Juridische commissie Sanne Westra  juridischecommissie@fccastricum.nl  
  Kantinecommissie Willie Travnicek kantine@fccastricum.nl  
  PR-commissie Willem Jobse pr@fccastricum.nl  
  Scheidsrechtercommissie  Martijn Nieuwenhuijs scheidsrechters@fccastricum.nl  
  Sponsorcommissie  Peter van Splunter sponsoring@fccastricum.nl  
  Toernooicommissie Albert Bras toernooicommissie@fccastricum.nl 06-12784863
  Vertrouwenspersoon Nataly de Wit vertrouwenspersoon@fccastricum.nl  
    Wendy v/d Maarel vertrouwenspersoon@fccastricum.nl  
  Voetbal tech. commissie Hans de Koning  vtc@fccastricum.nl  
  Vrienden FC Castricum Nataly de Wit vrienden@fccastricum.nl   
  Websitecommissie Willem Jobse website@fccastricum.nl  
  Werkgroep AVG Willem Jobse werkgroep_avg@fccastricum.nl  
  Werkgroep vrijwilligers Peter van Splunter vrijwilligers@fccastricum.nl