• BESTUURSINFO

  • Wegens veelvuldige afwezigheid van de penningmeester in de maand december is besloten de ALV
    die gepland stond op 8 december a.s. te verschuiven naar vrijdag 26 januari 2018, aanvang 20.00
    uur. De betreffende agenda zal uiterlijk 12 januari worden gepubliceerd.

    Bestuur