• Bestuursmededeling

  • Met ingang van 1 april jl. heeft onze nieuwe penningsmeester Marc Huis de werkzaamheden van Gerard Travnicek overgenomen.
Dit betekent dat alle rekeningen en bonnetjes met onmiddellijke ingang bij Marc dienen te worden ingeleverd. Zijn E-mail adres penningmeester@fccastricum.nl
    Bestuur