• FC Castricum, van fusie in 2002 naar eerste klasse in 2012
  Op 12 juli 2002 verschijnt het 1e gezamenlijke clubblad en opent het voorwoord met de kop: "Van C.S.V. en S.C.C. naar FC Castricum."
  FC Castricum, opgericht op 10 juli 2002, is dan een feit. Een nieuwe organisatie op bestaande fundamenten," zoals voorzitter Cees Jansen het de leden in het tweede clubblad voorhoudt.

  De eerste jaren
  Een van de eerste wapenfeiten is de aanstelling van Rob Kramer met de specifieke opdracht de jeugdafdeling op de kaart te zetten. In september vindt een receptie met aansluitend een feestavond plaats ter ere van de officiële opening van het verbouwde clubhuis in aanwezigheid van het college van B&W. In oktober van datzelfde jaar wordt vergaderd om een ’Club van Honderd’ op te richten die uiteindelijk leidt tot ’De Vrienden van FC Castricum’ in februari 2003. Tijdens de hieraan gewijde feestavond is Arie van Eijden uitgenodigd, destijds directeur van Ajax.
  FC Castricum neemt samenwerking met de KNVB de organisatie van de meisjesinterland Nederland - Tsjechië voor zijn rekening. Die dag, voorafgaand aan de wedstrijd, komen honderden meisjes naar ons complex. Peter van Splunter had intussen bij zijn tandarts in Limmen Tsjechisch geleerd om de betrokken dames in hun eigen taal te kunnen verwelkomen. Deze wedstrijd zal de aanleiding worden om het vrouwenvoetbal op te richten.
  AZ ’67 komt in april 2003 op bezoek om een wedstrijd te spelen tegen het eerste team waarmee de nieuwe lichtinstallatie op het hoofdveld officieel in gebruik wordt genomen. In het clubblad van maart 2004 wordt melding gemaakt van de oprichting van het eerste Nederlandse Voetbalkoor, door initiator Frank Drost, met de toepasselijke naam ,,The Slurpers". Het gezongen clublied dat door de speakers schalt, vooraf aan de thuiswedstrijden van Zaterdag 1 en voor de start van het mini WK, is hiervan het fraaie resultaat.
  In april 2004 wordt besloten het schoolvoetbal nieuw leven in te blazen. Geen kleinigheid omdat alle scholen bezocht gaan worden om leraren en leerlingen enthousiast te maken en flyers/posters moeten worden verspreid en opgehangen. Een evenement zonder houdbaarheidsdatum aangezien het tot op de dag van vandaag nog steeds door onze vereniging wordt georganiseerd. De jaren door worden open dagen door de jeugdcommissie georganiseerd om kinderen van buitenaf kennis te laten maken met de voetbalsport en natuurlijk onze vereniging. In deze periode groeit de jeugdafdeling stormachtig. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de teams in de kleedkamers ingedeeld te krijgen. Uiteindelijk leidt dit tot de bouw van vier nieuwe kleedkamers die in 2005 worden geopend.

  Kunstgrasveld, mijlpaal in de historie
  Dit is toch al een bedrijvig jaar aangezien het boardingveld, dankzij tomeloze inzet van ,,kunstgras Peter" tot stand gekomen, in december officieel wordt geopend door wethouder Könst en met de naam ,,Evergreen" wordt gedoopt. Dit jaar wordt ook officieel de ,,Medewerker van het Jaar" verkiezing geïntroduceerd. Diverse leden zijn met deze onderscheiding geëerd. In juni van dat jaar wordt duizendpoot Klaas Peijs ontboden op het stadhuis alwaar hij koninklijk wordt onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn vele verdiensten voor onze vereniging. Inmiddels beschikt FC Castricum over een tweede “ridder” in de persoon van Albert Bras die in 2018 voor zijn jarenlange trouwe dienst, tot op het huidig moment, tot lid in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd.
  Ook ziet de PR-commissie het levenslicht. Vanaf dat moment, vooral in de lokale en regionale pers, wordt FC Castricum professioneel naar buiten gebracht.

  Mini's en kunstgrasveld
  In 2007 wordt besloten om de mini’s in een onderlinge competitie tegen elkaar te laten spelen. Zo wordt de mini WK geboren. Alle mini’s komen in landenteams uit en worden allemaal met elkaar op de foto gezet. Die foto, in de wandelgangen “de Nachtwacht” genoemd, prijkt nog steeds levensgroot aan de muur van het clubgebouw.
  Bij de gemeente staat onze vereniging dan inmiddels ook goed op de kaart. Met dank aan voorzitter Peter van Splunter die het vuur uit zijn sloffen loopt om een kunstgrasveld aan te leggen. In oktober 2007 wordt bekendgemaakt dat de gemeenteraad de "kunstgrasnotitie" heeft goedgekeurd resulterend in de aanleg van het kunstgrasveld in 2008. Ter ere van de opening wordt een feestkrant vervaardigd onder regie van de PR commissie die in een oplage van 12.000 stuks door de leden huis aan huis wordt verspreid.
  De feestelijke opening in september van dat jaar wordt door burgemeester Emmens-Knol verricht in aanwezigheid van raadsleden en vooral veel publiek.
  Ook wordt Arthur van der Himst als 500e jeugdlid verwelkomd. Een mijlpaal in de korte historie. Vanaf 2009 wordt door de toernooicommissie het eerste groot opgezette jeugdtoernooi georganiseerd dat gespeeld wordt over een aantal dagen en waaraan zeer veel verenigingen uit de wijde omtrek deelnemen. Vanwege het succes zal dit uitmonden in een jaarlijks terugkerend gebeuren FC Castricum is uitgegroeid tot een dynamische club waarbij de aansturing om steeds meer aandacht vraagt.

  Werd destijds specifiek gedacht aan alles wat met voetbal te maken had, nu willen we als vereniging ook maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Met als resultaat dat intussen maatschappelijke stages bij onze vereniging (kunnen) worden gevolgd.
  Een nieuwe organisatie op bestaande fundamenten" zoals het begin van dit stukje luidde doet de vereniging inmiddels tekort. FC Castricum is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige voetbalvereniging waar prestatief en recreatief voetbal uiteraard de boventoon voert maar daarnaast ook tal van andere activiteiten worden georganiseerd die het verenigingsleven ondersteunen en het tot een gezellige vereniging maken.