• CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019-2020

 • Op 21-08-2019 zullen alle leden waarvan het emailadres bekend was, per mailbericht van ClubCollect de factuur hebben ontvangen voor de contributie 2019-2020.

  In een aantal gevallen is het niet ondenkbaar dat het betreffende mailbericht als SPAM is aangemerkt en in de betreffende map terecht is gekomen. Dit bericht dan te verplaatsen naar de reguliere map.

  Verder zijn er jeugdleden die een eigen mailadres hebben en dan ook op dat adres de factuur hebben gekregen. Wilt u dit als ouder in de gaten houden. 

  Ook dit jaar zullen er "foutjes" tussen zitten. Dit bij voorkeur per mail te melden bij Gerard Travnicek (g.travnicek@kpnmail.nl) / tel. 0251-654131 en niet via Club-collect. Binnenkort krijg ik de inloggegevens en dan kan ik een en ander corrigeren.

  Leden die na 10 augustus zijn aangemeld, of waarvan geen mailadres bekend is, krijgen een factuur in de brievenbus.

  Verder zullen er emailadressen tussen zitten die niet meer actief zijn. Een overzicht van de niet aangekomen mailberichten krijg ik dan via ClubCollect.

  Dan zijn er nog leden die melden dat zij geen factuur hebben gehad, maar die melding komt dan pas ergens in november als ze er aan worden herinnerd dat er nog niet is betaald.  Heb je deze week geen factuur ontvangen, wil je dan contact met mij opnemen en dan regel ik het.

  Naast het betalen via het mailbericht van ClubCollect (dit geniet de voorkeur) blijft de mogelijkheid om direct te betalen naar rekeningnummer NL12 INGB 0002 9702 35 t.n.v. FC Castricum. Vergeet dan niet om daarbij de naam van de speler te vermelden.

  Gerard Travnicek