• FC CASTRICUM AAN DE SLAG MET DEFIBRILLATOR

  • Onder aanvoering van de onvermoeibare Jacques Groen werden de afgelopen weken ruim 24 leden van FC Castricum opgeleid om in het geval van noodsituaties adequaat op te kunnen treden. Maar ja, als er dan toch wat gebeurt wat dan? Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 Nederlanders. Buiten het ziekenhuis zijn dat gemiddeld 300 mensen per week. Dus aan de slag, daarvoor waren de trainingen bedoeld!  De deelnemers kregen eerst voorlichting over wat te doen bij een hartstilstand. Met mond-op-mondbeademing en hartmassage op poppen bleek FC Castricum ook op dit vlak over talent te beschikken.

    Na de pauze ging Jacques Groen, die meer dan 40 (!) jaar bij het Rode Kruis werkte, over op het onderdeel defibrillator, het apparaat dat al vele mensenlevens gered heeft. Ook op dit terrein hebben we als FC Castricum weer een stap vooruit gezet, en nu maar hopen dat we hem niet hoeven te gebruiken, de defibrillator die naast de nooddeur achter de kantine hangt.

    Bijschrift: aan het werk in de kantine

    Pr-commissie

  •