• IN HERINNERING MIEKE LENSINK

 • In herinnering Mieke Lensink

  Onlangs bereikte ons het bericht dat Mieke is overleden. De familie Lensink is jarenlang zeer betrokken geweest bij het toenmalige S.C.Castricum zowel bestuurlijk als in de begeleiding van de teams. Waar de belangstelling van haar man Louis, die al jaren terug is overleden, uitging naar het coachen van de jeugd selectieteams was het Mieke die het over een andere boeg gooide.

  Befaamd waren de avondjes bij de fam. Lensink thuis waarbij de teams, waar Louis bij was betrokken, zo nu en dan gastvrij werden onthaald op een etentje en andere gezellige activiteiten die daarna volgden tot in de late uurtjes.  In die tijd beleefden we aan haar een zeer gedreven en enthousiast bestuurslid dat niet schroomde de handen uit de mouwen te steken en daarbij soms wat getemperd moest worden om zichzelf niet voorbij te lopen.

  Uiteraard werd ook het doen en laten van beide zoons op de voet gevolgd en ook de nazit in de kantine was aan hen goed besteed, lekker kletsen over alles en nog wat, het waren echte verenigingsmensen. Na het overlijden van haar man Louis werd het toch allemaal anders, ze bleef bij inmiddels FC Castricum betrokken als kantinemedewerker en gastvrouw waarbij ze in deze laatste rol de tegenstanders en scheidsrechters van ons 1e team ontving.

  De laatste jaren zagen we haar nog nauwelijks en raakte daarmee voor de meesten onder ons uit zicht. Wij zijn Mieke veel dank verschuldigd voor haar werkzaamheden en wensen Marcel, Wouter en alle  anderen die haar lief waren veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

   Bestuur.