• IN HERINNERING CEES BROUWER

  • “Met zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen” lazen we in de rouwcirculaire.  Cees Brouwer is op 80-jarige leeftijd toch onverwacht overleden na een medische ingreep en de hieruit volgende complicaties. Cees heeft voor de voormalige fusiepartner S.C.Castricum veel betekend, veel leden die eerder lid waren bij deze vereniging zullen hem nog weten te herinneren. Eerst als speler in een seniorenteam en later jarenlang als trainer van de overige senioren. In de eerste tijd van zijn trainerschap nam hij de trainingen zeer serieus met niet altijd gewaardeerde oefenstof maar in de loop der tijd wisten de overige senioren hem te overtuigen van het feit dat een warming-up en daarna alleen een partijtje voetbal voor de rest van de tijd meer dan voldoende was. Ook zat Cees in de Technische Commissie waarbij hij de selectieteams onder zijn hoede had en begeleidde samen met andere betrokkenen. Daarnaast kwam het goed uit dat Cees bij de gemeente werkzaam was in het onderhoud van de openbare verlichting waar hij vaak was te vinden op zijn auto “met bakkie” waar de vereniging zo nu en dan ook  een beroep op kon doen. Bij S.C.Castricum was hij dan ook betrokken bij het onderhoud van het clubgebouw en alles wat daaraan vast zat.

    Als je Cees niet kende kwam hij over als een stil en ingetogen persoon wat hij ook wel was, maar als hij tussen zijn maten zat dan had hij het goed naar zijn zin en vond hij het gezellig. Best wel een verenigingsmens, aan de klaverjasdrives die regelmatig werden georganiseerd beleefde hij veel plezier. En aan de gezamenlijke verjaardagspartijen van een aantal clubleden nam hij deel en had het daarbij altijd prima naar zijn zin.

    Na de fusie tot FC Castricum verloren we Cees meer en meer uit beeld, degenen die bij hem in de buurt wonen konden hem nog dagelijks zien lopen met zijn hondje. Naar de wens van Cees heeft afscheid in besloten kring plaatsgevonden.

    In Cees verliezen we een aimabel persoon die veel voor S.C Castricum heeft gedaan en waarvoor we hem veel dank verschuldigd zijn. Wij wensen Carla , de kinderen en kleinkinderen sterkte toe met het verwerken van dit plotselinge verlies.

    Bestuur.