• Afgelopen zondag bereikte ons het droeve nieuws dat zaterdag jl. een einde is gekomen aan het aardse leven van Martin Vaalburg na een strijd die niet te winnen was.Martin is bij onze vereniging een aantal jaren voorzitter geweest waarbij hij "van buiten"kwam dus niet uit de eigen voetbalgelederen. Fris en onbevangen ging hij bij onze vereniging aan de slag niet gehinderd door zaken die in het (nabije) verleden hadden gespeeld.Dit hield in dat Martin veel moest overleggen om een goed beeld te krijgen van onze vereniging en dat deed hij met verve! Zo zoetjes aan groeide hij in het verenigingsleven waarbij hij een brede belangstelling had voor alles wat er om hem heen gebeurde. Maar als "buitenstaander" had hij het niet gemakkelijk, iets wat hem tijdens zijn voorzitterschap is blijven achtervolgen. De persoonlijke bagage was dik in orde, een aimabele en vriendelijke voorzitter en daarbij een goed luisterend oor. Als je dan als commissielid met hem als voorzitter om tafel zat dan probeerde hij te proeven wat er zoal speelde en kon je op zijn steun rekenen.Van gezelligheid hield hij ook, bijkletsen met een biertje in de kantine. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij het mogen meemaken dat ons 1e team promoveerde en dat deed hem zichtbaar goed.Na zijn bestuurlijke periode leefde hij nog steeds mee met de club en volgde de verrichtingenvan ons eerste team op de voet. Een ziekte, die eerder was bedwongen, kwam weer terugwaardoor hij steeds meer op afstand het reilen en zeilen van onze club moest volgen.Die keren dat ik bij hem op bezoek was wilde hij van alles weten over wat er binnen de vereniging speelde.Nadat ik de laatste keer afscheid had genomen bedankte hij me voor het gesprek dat eindelijk een keer niet over ziek en zeer ging. Ook sprak hij toen de hoop nog uit dat het al mooi zou zijn als hij zodanig zou opknappen dat hij weer in en om het huis zijn eigen gang zou kunnen gaan. Het heeft niet zo mogen zijn, tot het einde toe blijven hopen en strijden maar deze strijd was niet te winnen.Als vereniging zullen wij hem blijven herinneren als een voorzitter die zijn uiterste best heeft gedaan om zijn bijdrage aan onze vereniging te leveren waarvoor we hem veel dank zijn verschuldigd.Wij wensen Matty, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren veel sterkte om dit verlies een plaats te geven.

    Bestuur FC Castricum

    Willem Jobse