• IN MEMORIAM ALWIEN VAN DER WAALS

 • Onlangs bereikte ons het verdrietige bericht dat Alwien van der Waals is overleden. Alwien is jarenlang
  als verzorger/masseur betrokken geweest bij de selectieteams van onze vereniging. Wij kenden
  Alwien als een betrokken persoon die het liefst op de achtergrond trouw zijn werkzaamheden deed.
  Hij was wars van uiterlijk vertoon maar nam zijn taakinvulling uiterst serieus op, je deed nooit een
  tevergeefs beroep op hem.
  Een beminnelijk en zeer bescheiden persoon die bij clubaangelegenheden w.o. feesten op afstand
  alles observeerde. Als je dan naar hem toe liep om een praatje te maken dan kon hij dat zeer waarderen
  en kon er zo maar een leuk gesprek volgen.
  Wij wensen zijn kinderen en allen die hem lief waren veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.

  Bestuur.

  Voor rouwbrief klik hier