•  

   

   

  Jeugdbestuur    

  Het Jeugdbestuur bestond in seizoen 2022-2023 uit:
  Sanne Obbens                  Voorzitter
  Nataly de Wit                   Evenementen coördinator & algemeen bestuurslid
  Wanda Dalmolen              Voetbalzaken
  Milo v.d. Steen                 Voetbalzaken   

  Niet in het jeugdbestuur, wel zeer belangrijk voor de jeugd is de ondersteuning van:
  Albert Bras                      Wedstrijdsecretaris Jeugd
  Felix Aerts                       Hoofd Jeugdopleidingen     

  Het bestuur vergadert om de 5-6 weken. De vertegenwoordigers voetbalzaken het hoofd jeugdopleidingen stemmen af met de coördinatoren en brengen verslag uit aan het jeugdbestuur. Komend seizoen (2023-2024) werken we met eenzelfde invulling van het jeugdbestuur. Afgelopen seizoen was een frisse wind na de jaren waarin veel niet kon vanwege beperkende maatregelen: we hebben niets hoeven afgelasten en onze jeugd heeft met volle teugen genoten. Veel vrijwilligers waren gedurende corona gestopt en dus was er een leuke combinatie van ervaren en veel nieuwe vrijwilligers om de zaken neer te zetten. Als je iets voor het eerst doet is het uiteraard even zoeken hoe precies, maar we zijn erg tevreden over alles wat neergezet is en kijken zijn enthousiast om komend seizoen met net iets meer ervaring neer te zetten.    

  SEIZOEN 2022/2023:    

  Activiteiten: 
  Jeugdvoetbaldagen in de herfstvakantie 2022. Deze waren extern georganiseerd, waarbij FCC het terrein en kantine (+personeel) beschikbaar stelde. 2 leuke dagen, vol voetbal.
  Kleinere activiteiten: makkelijk over het hoofd te zien bij het schrijven van een jaarverslag, maar oh zo belangrijk voor de sfeer binnen en tussen de teams, en het creëren van het ‘thuis’ gevoel op de club. Een Sinterklaas en Paas training, tijdens een ‘gewone’ training voor onze jongere jeugd. Een jeugddisco, voor de jeugdteams t/m O12, een kick-off aan het begin van het seizoen. Veel gericht op de jongste jeugd, dit seizoen zetten we ook weer meer op voor de oudere jeugd.   

  Het kerstzaalvoetbal. Dit was misschien wel de duidelijkste bevestiging dat we weer ‘gewoon’ onze leukste evenementen kunnen organiseren, ook binnen met velen bij elkaar. Eerst twee dagen een toernooi met alle FCC spelers in sportzaal de Bloemen, en dan de aansluitende feestavond in onze eigen kantine. Voor de nieuwere leden een nieuw fenomeen, en het smaakte naar meer!   

  Ouder-kind voetbal op zondagochtend voor kinderen met hun ouders (of opa, oma, neef, nicht). Deze activiteit zijn we gestart omdat het voor heel jonge kinderen best spannend kan zijn om ‘alleen’ te gaan trainen. En om dat het voor de volwassenen net zo goed is om in beweging te komen! We zijn maart 2023 gestart met 10 trainingen.    

  Het schoolvoetbal voor de groepen 5/6 en 7/8 voor alle scholen in Castricum. Opgepakt door een compleet nieuwe groep vrijwilligers was dit een geweldig evenement. Het terrein was vol enthousiaste en uitgelaten kinderen, en ook veel supporters van de kinderen kwamen gedurende de middagen het terrein op lopen. Dit belooft wat voor komend jaar.    

  FCC voetbal 2-daagse tijdens de voorjaarsvakantie. Intern door ons Hoofd Jeugdopleidingen georganiseerd, met hulp van jongens en meiden uit onze oudere teams. Deze begeleiding gaf een bijzondere en waardevolle wisselwerking, waar we als club meer op willen bouwen en inzetten. Deze 2-daagse was ook voor niet-leden toegankelijk en de prijs voor deelname is bewust laag gehouden. De 2-daagse was een succes en zal dit seizoen terugkeren.    

  Kamp voor onze O11 en O13 teams op het terrein van FC Castricum. Een geweldig weekend begin juni, en een ware uitputtingsslag voor zowel kinderen als de ouders en begeleiders (want slapen doe je thuis wel weer). Wat ons betreft voor herhaling vatbaar, we hopen dat er weer enthousiaste ouders naar voren stappen om dit te organiseren voor de teams!   

  Het Klaas Peijs toernooi hebben we dit jaar eindelijk weer kunnen organiseren. En hoe! Ver van tevoren waren de inschrijvingen vol, vele teams hebben zich nog op de wachtlijst geplaatst in de hoop mee te kunnen spelen op ons prachtige evenement. Het was een ontzettend warme dag, maar met de goede organisatie heeft dit niet tot complicaties geleid. Naast het voetbal was het ook echt een feestdag, en een mooie afsluiting van het seizoen.    

  SEIZOEN 2023-2024:     

  Trainingen en trainers:
  Het heeft even geduurd maar sinds begin oktober zitten we op formatie qua trainersbezetting bij alle jeugdelftallen. Enkele trainers geven nog wel veel trainingen en een extra trainer blijft welkom. De zoektocht naar enthousiast talent gaat dus door maar op het moment is alles op een goede manier ingevuld. Een zeer positief gegeven is dat we sinds een aantal jaar weer een aantal mini’s mogen verwelkomen op de woensdag middag training. Hier gaan we in het nieuwe kalenderjaar ook een keer per maand wedstrijdjes voor organiseren.  

  Wat betreft de begeleiding richting de trainers heeft de eerste trainersbijeenkomst plaats gevonden op vrijdag 6 oktober. Hierin is met elkaar gesproken over hoe we trainingen in willen richten, en het op gang brengen en houden van een training. De volgende trainersbijeenkomst staat gepland voor vrijdag 10 november, waar hoofdtrainer Pim Touber aanwezig zal zijn om te vertellen hoe hij tot zijn speelwijze is gekomen en hoe hij dit vertaalt naar de trainingen. Er is daarnaast met Pim Touber besproken hoe we zoveel mogelijk mensen binnen FC Castricum enthousiast krijgen om een pupillen cursus te starten. Het zal nog een puzzel zijn dit zo in te richten dat het te combineren is met huidige trainingen, maar met intern opleiden als missie zal dit lukken.   

  Teams: 
  Met de JO18-1 en MO20-1 hebben we twee teams binnen onze jeugdafdeling die op Hoofdklasse niveau spelen. De MO20-1 is hierin zelfs kampioen geworden in de 1e competitie fase. Verder zijn ook JO11-1 (3e klasse, gedeeld 1e) en JO17-2 (4e klasse, Beker 1e fase) bovenaan geëindigd in het eerste kwartaal.   

  Team

  Klasse 2e Fase

   

  Team

  Klasse 2e Fase

  JO9-1

  3

   

  JO15-1

  1

  JO9-2

  4

   

  JO16-1

  2

  JO10-1

  3

   

  JO16-2

  4

  JO11-1

  2

   

  JO17-1

  1

  JO11-2

  4

   

  JO17-2

  4

  JO12-1

  2

   

  JO18-1

  HK

  JO14-1

  2

   

  JO19-1

  3

  JO14-2

  4

   

  MO20-1

  HK

   Ledenaantal:   

  Het jeugdledenaantal ligt momenteel op 227 tov. 255 vorig jaar, waarvan 10% meiden. Een dalend beeld door de balans met afmeldingen en jongeren die doorstromen naar de senioren. Wel denken we een kleine ommekeer te merken bij de jongste teams, het ledenaantal daalt daar niet langer.   

  Wij geloven dat de toekomst van FCC vooral zit in de aanwas van de jongste jeugd. Vorig jaar hebben we een goede inhaalslag gemaakt wat betreft aantal aanmeldingen (zie grafiek). Dit seizoen zijn we weer een mini-training op de woensdag gestart, iets wat vorig jaar niet kon door gebrek aan mini’s.   

  Evenementen Jeugd   

  Komend seizoen staan de volgende evenementen op de planning:   

  Seizoen kick offs
  Voor de oudere jeugd doen we dit in samenwerking met de stichting Anne Frank die per team ‘fair play’ workshops organiseren voor alle teams vanaf de O12 

  • Ouder-kind voetbal, begin en eind seizoen 10 trainingen
  • Sinterklaas training                            Schoolvoetbaltoernooi
  • Kerstzaalvoetbaltoernooi                     FCC voetbal 2-daagse
  • Jeugd disco                                        Kamp op het terrein van FC Castricum?
  • LED-toernooi voor de oudere jeugd      Klaas Peijs toernooi
  • Paas training

  Het uitgangspunt blijft om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij evenementen en trainingen. Jeugdteams worden ingezet om te fluiten, te begeleiden en te organiseren. Structureel zijn spelers van de O14 en O15 spelbegeleider tijdens competitiewedstrijden van de O8, O9 en O10.    

  Speerpunten:  

  • Intern opleiden van trainers en begeleiders
  • Aanwas jongste jeugd
  • Vrijwilliggers & betrokkenheid van ouders  

   Jeugdbestuur