•  

   

   

  Jaarverslag FC Castricum 2023 

  Helaas alweer een jaar zonder voorzitter, de taken werden waargenomen door het dagelijks bestuur bestaande uit Peter van Splunter, Gerard Travnicek en Willem Jobse. De zoektocht naar een voorzitter blijft niettemin de aandacht houden als regisseur en aanspreekpunt binnen onze vereniging. Zo lang deze vacature niet is vervuld zal waarneming door DB leden blijven plaatsvinden.  

  Bestuurssamenstelling

  Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

  Voorzitter                               : vacant
  Vicevoorzitter                         : Peter van Splunter
  Secretaris                              : Willem Jobse
  Bestuurslid projecten              : Anita Jansen
  Penningmeester                     : Gerard Travnicek
  Jeugdvoorzitter                      : Sanne Obbens
  Bestuurslid VTC                     : Hans de Koning
  Bestuurslid evenementen**    : Sandy Klaver 

  ** is tussentijds toegetreden en zal tijdens de ALV worden benoemd. 

  Algemeen/ontwikkelingen

  In het algemeen hebben we niet te klagen over de terugloop van het aantal leden. Wat wel zorgen baart is de “onderkant” van onze vereniging, de aanwas van de (jongste) jeugd. Aan het einde van het afgelopen seizoen kwamen er wel senioren bij resulterend in twee extra teams. Er wordt geprobeerd spelende senioren die wegens lichamelijk ongemak of een andere oorzaak niet meer kunnen/willen voetballen toch te behouden door een alternatief aan te bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is de start van het Walking Football in de 2e seizoenheft van het vorige seizoen, inmiddels is er een harde kern die op elke donderdagavond op het boardingveld “voetbalt”. Ook hebben we nog steeds twee 7x7 teams die zonder al te veel verplichtingen in deze regio met plezier voetballen en trainen op tijdstippen die hen het beste uitkomt. Onze vereniging werd in de loop van het seizoen blij verrast met een cheque ter waarde van € 5000,- van de Vriendenloterij waaraan wij meedoen door een heel aantal leden die deelnemen op naam van FC Castricum en ons jaarlijks een mooie bijdrage oplevert. De contributie inning werd dit seizoen door een nieuwe partner, Nikki, verzorgd en tot nu toe tot volle tevredenheid.  Ook de AED training vond weer plaats, met ruim 20 deelnemers werd er twee avonden geoefend in onze kantine. Het afgelopen seizoen verliep bizar voor het 1e team, tot in de 2e seizoenshelft moesten we vechten voor lijfsbehoud in de huidige klasse en lukte door een steeds beter spelend FC castricum waarmee ook de poort werd geopend tot een zinderende nacompetitie die tot de laatste wedstrijd spannend was. Helaas trokken we aan het kortste eind. Het 2e team moest alle zeilen bijzetten om in de reserve 1e klasse te blijven hetgeen later in het seizoen lukte, geen geringe prestatie! Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers, dit heeft daarom de voortdurende aandacht van het bestuur en commissies, waarbij we ons gelukkig mogen prijzen met de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is, zie ook verder onder Evenementen/activiteiten. Het is de taak van het bestuur (en van ons allen) om onze bestaanszekerheid te continueren en aantrekkelijk te blijven voor onze leden maar bovenal ook aansprekend werk te kunnen bieden aan onze vrijwilligers 

  Jeugd

  Bij de jeugd mochten we ons gelukkig prijzen met nieuwe jeugdvoorzitter Sanne Obbens.  Samen met andere jeugdbestuursleden is er met allerlei acties aan de weg getimmerd. Niet onvermeld mag blijven dat de meiden O20 voor de 2e keer op een rij kampioen werden. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het jaarverslag van de jeugdafdeling.  

  Kantine

  De omzet van de kantine blijft de belangrijkste bron van inkomsten voor onze vereniging. Door meevallers en evenementen is de omzet afgelopen seizoen boven de geprognotiseerde omzet uitgekomen. Lijkt logisch, maar bedacht dient te worden dat er vaak toch wel een extra beroep moet worden gedaan op de toch al drukbezette vrijwilligers en kantinemedewerkers.
  Het aantal kantinemedewerkers blijft aan de krappe kant, op bepaalde dagdelen tijdens de zaterdagen kunnen nog steeds nieuwe medewerkers worden verwelkomd.
  Het aantal contante betalingen neemt steeds verder af waarbij elektronische betalingen de overhand hebben, het bedrag aan cashgeld wordt dus steeds minder. Verder verwijzen we naar het verslag van de kantinecommissie. 

  Zwemvoorziening Noord End

  Over het zwembad met sporthal en een eventuele upgrade van Sportpark Noord-end wordt op dit moment binnen de gemeente gesproken. Voor onze vereniging zou het erg mooi zijn als dit plan doorgaat, het zal sporten op Sportpark Noord-End alleen maar aantrekkelijker maken en dus gunstig voor de toekomst van onze vereniging. De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld hoeft hier gelukkig niet onder te lijden. In diverse overlegrondes tussen het DB en gemeente castricum is een contract tot stand gekomen op basis waarvan de aanleg van het nieuwe KGV op veld 2 is gestart. Op het moment dat u dit verslag leest is de aanleg een feit, alleen de armaturen op de lichtmasten laten mogelijk nog even op zich wachten.

  Evenementen/activiteiten

  De traditionele Sinterklaasviering in de kantine voor ons jongste jeugdleden en het Pietenvoetbal zijn jaar op jaar leuke en gezellige activiteiten. Het kerstvoetbaltoernooi was weer als vanouds, een prima organisatie en veel plezier tijdens de wedstrijden voor alle jeugdcategorieën. De nieuwjaarsreceptie werd dit keer losgekoppeld van de strandloop met brunch en werd goed bezocht en mondde uit in een ouderwets gezellig samenzijn. Gaan we een strandloop en brunch houden of niet? Dat was de vraag vanwege een wat ongelukkige datum. Gelukkig waren er toch genoeg aanmeldingen om het door te laten gaan. Het was beestachtig weer, klets en kletsnat arriveerden de deelnemers bij de bus in Egmond en werden naar de kantine gebracht. Conclusie na afloop? Met de strandloop en brunch blijven we door gaan. Een ander niet meer weg te denken activiteit is de pub-quiz die nog steeds veel bezoekers trekt, een aantal vrijdagavonden met een volle kantine en interessante onderwerpen. Ook wordt er soms een verkleedpartij gevraagd van de leden en dan wel in Beierse sferen, dit tijdens de Apres-Ski borrel in de kantine die in januari op het menu stond. Het Waar Schijt De Koe evenement, dat een pittige organisatie vraagt, was wederom zeer geslaagd met Yves Berendse en de Wico’s die avonds optraden in de kantine. En daarnaast de levende muziek na afloop van thuiswedstrijden van de selectie teams die zo nu en dan werd geregeld. De klaverjasdrives die sinds lange tijd weer opnieuw worden georganiseerd zijn een daverend succes met veel oude bekenden en minder deelnemers van het huidige FC castricum, dat kan nog steeds beter. Het schoolvoetbal werd georganiseerd door een nieuwe crew, de organisatie stond als een huis met als resultaat een vlekkeloos verlopen toernooi.

  Ook een niet meer weg te denken activiteit is het zomeravondvoetbal in juli en augustus dat op vrijdagavonden telkens weer enthousiaste reacties oplevert met veel vertier na afloop in de opgezette tenten met feestverlichting. De afsluiting werd weer in stijl gevierd met levende muziek en bijbehoren nazit achter de kantine. Als afsluiting van het seizoen vond het grootste Klaas Peijs jeugdtoernooi ooit plaats, een toernooi dat veel inzet van de organisatie vergde gezien het aantal deelnemende clubs en er zelfs een aantal clubs op de wachtlijst stonden. Lovende woorden van menige deelnemende club over de perfecte organisatie. Evenementen en activiteiten zijn een levensader voor elke vereniging, zo ook de onze en geven FC Castricum haar specifiek uitstraling. Een vereniging waar naast de voetbalactiviteiten van alles wordt georganiseerd en tot een gezellige vereniging maakt waar het voor eenieder goed vertoeven is.

  Verduurzaming accommodatie 

  Kleedkamers
  Ook onze vereniging ontkomt er niet aan al zal dat voor de meeste leden niet direct zichtbaar zijn. Gelukkig hebben we een penningmeester die je niets hoeft te vertellen als er financiële zaken in het geding zijn, en zeker niet als het op loketten aankomt waar aangeklopt kan worden om subsidies te krijgen voor verduurzaming. Zo’n 2 jaren terug is een begin gemaakt, midden in de coronaperiode zijn de gasgestookte boilers voor de warmwatervoorziening van de douches in de kleedkamers 1 tot 12 vervangen door elektrische boilers. Ook de verlichting in het gebouw is inmiddels aangepast door LED lampen te monteren. Afgelopen periode zijn kleedkamers 13 en 14 opgeknapt (schilderwerk) en verduurzaamd hetgeen inhoudt dat deze kleedkamers hun eigen energievoorziening krijgen. Koud water en elektriciteit worden nog betrokken van onze buren Helios waarbij via geplaatste meters het exacte gebruik kan worden gemonitord. In bestelling loopt een zonneboiler (combinatie van elektrische boiler met zonnecollectoren)  die na levering geïnstalleerd gaan worden en zorgen voor warm douchewater.  Ook zijn in de kleedkamers inmiddels UV-panelen aan het plafond gemonteerd voor de verwarming van de kleedkamers indien nodig. Hiermee verwachten we aanzienlijke besparingen op energiegebied te verwezenlijken. Met dank aan George en Rein van de onderhoudsploeg die hier de nodige uurtjes hebben ingestoken en nog gaan insteken.

  Verlichting huidige KGV

  Alle armaturen van het huidige KGV, het boardingveld, het (gras)trainingsveld naast het KGV en het trainingsveld achter veld 3 worden vervangen door LED armaturen waarmee weer een belangrijke besparing van elektriciteit is verwachten. Met de installatie van de armaturen wordt begin november begonnen. Op het (gras)trainingsveld naast het huidige KGV zal nog een extra mast met armaturen worden geplaatst zodat dit veld beter verlicht wordt.  

  Kantine  

  In de nabije toekomst zal nog worden gekeken naar het installeren van zonnepanelen op het dak van de kantine in combinatie met een elektrische boiler waarmee de kantine dan ook van het gas af is. Op dit moment willen we eerst afwachten hoe de gemeentelijke plannen over de herinrichting van sportpark Noord-End een vervolg krijgen. Mogelijkerwijs kan de daarbij behorende energievoorziening voor onze vereniging een belangrijke rol gaan spelen.  

  Financiële zaken

  De financiële ontwikkeling van onze vereniging geeft reden tot optimisme. Onze penningmeester zal dit toelichten tijdens de ALV op 8 november a.s. waarbij de financiële stukken zullen worden voorgelegd.  

  PR en Sponsorcommissie

  De PR en Sponsorcommissie worden bij het gebrek aan voorzitters waargenomen door bestuursleden. De inkomsten voor onze vereniging zijn de kurk waar we op drijven waarbij onze sponsors een niet te onderschatten rol hebben.  We hebben als vereniging immers best wat te bieden, reclame-uitingen op ons hoofdveld en adverteren via ClubTV op onze monitoren in de kantine en dat alles tegen een alleszins vriendelijke prijs! Beide commissies kunnen nog wel wat menskracht gebruiken maar de leden die in deze commissies zitting hebben leveren hun zeer gewaardeerde bijdragen, ook om onze club naar buiten toe uit te dragen w.o. verslaggeving evenementen en wedstrijden van het 1e team. Ook artikelen over algemene of specifieke zaken binnen onze vereniging weten inmiddels weer hun weg te vinden naar onze site en de lokale pers.  

  VTC

  De VTC speelt een belangrijke rol waarbij o.a. gedacht kan worden aan de aanstelling van nieuwe trainers, zaken die de selectie betreffen zoals overleg met de spelersraad, begeleiden van overkomende junioren die naar de senioren afdeling gaan en de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Een goed functionerende VTC is van onmisbaar belang voor de organisatie rond met name de selectie teams waarbij ook de overige senioren niet worden vergeten. Op verzoek is een Video-analyse systeem aangeschaft waarmee de trainers met hun teams kunnen terugkijken naar wedstrijdmomenten en daarvan te leveren. In overleg met de betrokkenen is besloten om als nieuwe trainer Pim Touber als hoofdtrainer aan te stellen die samen met Michel Dalmolen de seniorenselectie onder zijn hoede heeft. In aansluiting hierop is in overleg besloten seniorenselectie trainer Felix Aerts te benoemen als HJO (hoofd jeugdopleiding) 

  Tot slot

  Bovenstaande geeft slechts een kijkje in de keuken van onze vereniging, er gebeurt zoveel en er zijn altijd weer plannen om nog meer te laten gebeuren. Aan de andere kant zijn er ook belemmeringen door de handen die zo nu en dan ontbreken. Niettemin mogen we blij zijn met al die actieve leden en vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken dat het bij onze vereniging zo goed toeven is.  

  November 2023 

  Secretariaat.