• JOHANNA’S HOF / KLAAS PEIJS JEUGDTOERNOOI 2024

   

  Heeft u belangstelling voor ons toernooi reageer dan alstublieft op deze mail; inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. 
  Wij ontvangen graag een mail terug met hoeveel- en welke teams (inclusief klasse indeling) u wilt inschrijven.

  Voor verslag van het vorige zesde Klaas Peijs Toernooi van 2023 zie onderstaande link:
  https://www.fccastricum.nl/tropisch-johannas-hof-klaas-peijs-jeugd-toernooi-2023-prima-verlopen

   

 • Klaas Peijs jeugdtoernooi

   Klaas Peijs 1933-2014

  Op 27 mei 2014 overleed de voor vele Bakkummers en Castricummers bekende Klaas Peijs op 81-jarige leeftijd. Vanaf 1962 had hij jarenlang een drogisterij annex postagentschap op de hoek van de Stetweg/Van Oldenbarneveldweg in Bakkum. Daarnaast runde hij in de zomermaanden ook een dependance van zijn winkel op het kampeerterrein aan de Zeeweg.

  Van 1971 tot 1976 was Klaas Peijs secretaris van het VVV-bestuur in Castricum. Ook zat hij in die tijd in de Gemeenschapsraad.
  Toen in 1975 besloten werd om in Bakkum een eigen winkeliersvereniging in het leven te roepen, was Klaas een van de medeoprichters daarvan. Tevens werd hij voorzitter van de Evenementencommissie Bakkum en was zodoende actief betrokken bij de organisatie van onder andere braderieën en het Sinterklaasfeest in dat dorpsdeel.

  Klaas Peijs had een grote passie voor de voetbalsport en was van grote waarde voor de KNVB en de verenigingen CSV en FC Castricum. Gedurende een periode van bijna 40 jaar keurde hij als consul wekelijks de voetbalvelden. Ook vervulde hij in de jaren ’80 en ’90 de functies van scout, cursusleider en rapporteur. Daarnaast nam hij zitting in diverse werkgroepen van de bond, die zich bezig hielden met de organisatie van jeugdvoetbaldagen, voetbalkampen en straat- en schoolvoetbal. Voor al deze activiteiten is hem in 2003 de gouden speld van de KNVB uitgereikt.
  Peijs heeft zich eveneens ingezet voor de opkomst en promotie van het damesvoetbal. Hij was medeoprichter van de eerste vereniging voor dames in Castricum (DVC) in 1973.

  Na de fusie in 2002 tussen CSV en SCC maakte hij zich bij de nieuwe voetbalclub FC Castricum ook sterk voor de invoering van het damesvoetbal en trad toe tot de technische commissie. Klaas was ook bereid om beheerder te worden van het complex in Noord-End en bestuurslid van de ‘Vrienden van FC Castricum’. Terecht werd Klaas dan ook in 2005 uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ en tevens was hij erelid van de Vrienden en FC Castricum.

  Toch was dit nog niet het enige wat de trouwe clubman allemaal deed, want een groot aantal jaren was hij ook de rechterhand van toenmalig hoofd jeugdopleidingen Rob Kramer. Elke maandag- en woensdagmiddag was de goedlachse ‘ome Klaas’ present in de kantine om de presentielijsten van de jeugdtrainingen bij te houden.

  Voor al zijn verdiensten voor de Castricumse gemeenschap en de KNVB werd Klaas Peijs op 29 april 2007 koninklijk onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.

  Vanaf december 2013 begon de sportieve Castricummer met zijn gezondheid te sukkelen. Hij kreeg een eenzijdig auto-ongeluk, maar kwam in een verzorgingshuis in Heemskerk toch weer op krachten. Rond half mei 2014 verhuisde hij naar De Santmark en was, zoals iedereen Klaas kende, optimistisch over een kleine operatie die hij op 30 mei 2014 zou ondergaan. Het is er helaas niet meer van gekomen, want drie dagen daarvoor overleed hij aan een hartaanval, een groot verlies voor zijn familieleden, maar zeker ook voor FC Castricum.
  Als herinnering aan Klaas Peijs is zijn naam vanaf 2015 verbonden aan het grote jeugdtoernooi van FC Castricum.