• KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR PETER VAN SPLUNTER

 • Vanwege zijn vele en langdurige verdiensten (meer dan 40 jaren) als vrijwilliger heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Peter te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat kreeg hij afgelopen vrijdagmorgen te horen via een telefoontje van burgemeester Mans waarbij namens gemeente Castricum ook een boeket bloemen is bezorgd.

  Vanwege de coronaperikelen is het uitreiken van de onderscheiding tot nader order verdaagd, landelijk zal nog een datum worden bepaald waarop dit zal gebeuren in aanwezigheid van genodigden. Speciale dank gaat uit naar de gemeentes Heiloo en Castricum die bereidwillig meegewerkt hebben om de onderscheiding in Castricum te laten uitreiken.

   Dat Peter aan onze voetbalvereniging is verbonden mag op zich al merkwaardig worden genoemd aangezien hij halverwege de jaren 70 in Heiloo komt te wonen en na enige oriëntatie de weg naar Castricum wist te vinden. Als selectie speler heeft hij jaren in het eerste team van toenmalig SC Castricum gespeeld en al vrij snel na zijn aanmelding als lid toonde hij zijn betrokkenheid door zich te gaan bemoeien met organisatorische zaken binnen SC Castricum. Een veelheid aan activiteiten die wellicht in het geheugen zijn weggezakt, daarom een poging om een aantal aan de vergetelheid te onttrekken, het gewone bestuurswerk ging daarnaast uiteraard ook nog door.

  De befaamde droppings in een geblindeerde vrachtwagen van verhuisbedrijf De Wit, sponsorlopen om de club meer financiële armslag te geven, toetreding tot het bestuur en later voorzitter, realisatie bouw extra kleedkamers, betrokken bij de oprichting van een gezamenlijk A-junioren team van CSV en SC Castricum die de opmaat voor de latere fusie van beide verenigingen zou vormen, nauw betrokken bij de fusie tussen CSV en SC Castricum tot FC Castricum, de oprichting van de Vrienden van FC Castricum, organisatie van de meisjesinterland Nederland – Tsjechië op ons complex, de organisatie van het bezoek van AZ ’67 aan FC Castricum om een wedstrijd te spelen tegen het eerste team waarmee de nieuwe lichtinstallatie op het hoofdveld officieel in gebruik wordt genomen,  het boardingveld dat dankzij zijn tomeloze inzet tot stand komt,  de vier nieuwe kleedkamers door de groei (vooral uitdijende jeugd) van FC Castricum, kartrekker van de eerste veiling binnen onze vereniging en het vuur uit zijn sloffen lopen om het kunstgrasveld gerealiseerd te krijgen en daarmee zijn bijnaam “kunststof Peter” verwerft. Bepaalde periodes woonde hij bijkans op het Castricumse gemeentehuis, menig ambtenaar zal gezucht hebben als ze hem weer aan zagen komen…

  Na terugtreding uit het bestuur is Peter zich weer jarenlang als vrijwilliger gaan bemoeien met het vinden van vrijwilligers voor commissies en hieraan leiding te geven. Ook trad hij toe tot de Sportraad, een adviesorgaan van de gemeente Castricum op sportgebied waar hij nog steeds in zit. Daarnaast heeft hij een eigen Veteranen groep om zich heen verzameld waarvoor hij, naast de wekelijkse potjes voetbal op het boardingveld, ook mede diverse uitstapjes regelt. Elke woensdagmorgen geeft hij leiding aan een groepje mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die hij als contactpersoon via de gemeente/Stichting Welzijn krijgt toegewezen en werkzaam zijn op ons complex. En dan nog het groepje gastheren dat onder zijn leiding wekelijks langs de velden is te vinden, iedere zaterdagmorgen opent hij als mede-gastheer ons complex.

  Hij had zich intussen al een beetje verzoend met een “rustige oude dag” binnen de vereniging die hij zo hoog heeft zitten maar het wordt hem niet gegund. Enkele jaren terug werd hem gevraagd of hij weer wilde zitting nemen in een nieuw op te richten bestuur, hij vond nog steeds niet dat hij kon weigeren en stemde opnieuw toe en is tot op de dag van vandaag weer bestuurslid met al zijn nevenfuncties.

   Een duizendpoot die we deze onderscheiding dan ook van harte gunnen. Peter, van harte gefeliciteerd waarbij we hopen dat FC Castricum nog lang op je mag rekenen.  

   

  Bestuur.