• KUNSTGRAS VOOR FC CASTRICUM

 • Voor de direct betrokkenen was het een spannende week, het besluit dat de gemeenteraad afgelopen donderdagavond zou nemen over de situering van een nieuw zwembad op ons mooie voetbalcomplex. Het bestuur van FC Castricum is van het allereerste begin betrokken geweest bij de besluitvorming om het zwembad op een van onze velden te laten verrijzen onder voorwaarde dat de gemeente onze vereniging zou compenseren voor het kwijtraken van een veld.

  De wethouder zag het allemaal anders en wilde van geen compensatie weten ondanks het toezenden van een dossier waarin allerlei afspraken waren vastgelegd die zijn gemaakt tussen OLCO (projectontwikkelaar ingeschakeld door gemeente) en FC Castricum alsmede via mailverkeer hieromtrent binnen de politiek.  Ook de raadleden hebben deze informatie gekregen.

  FC Castricum zag zich daarom genoodzaakt om de politieke partijen uit te nodigen in onze kantine en uitleg te geven met een rondleiding over het terrein. Diverse partijen hebben daaraan gevolg gegeven en kregen daarmee een duidelijker beeld. Via diverse kanalen buiten en binnen de politiek is er overlegd hoe nu verder te gaan. Het bestuur heeft met leden van de juridische commissie en politiek betrokkenen om tafel gezeten en besloten een brief op poten te zetten voor alle raadsleden.  In deze brief, waarin de positie van FC Castricum ondubbelzinnig is toegelicht, werd op hen een klemmend beroep gedaan in te stemmen met het zwembad op ons veld 5 met compensatie voor FC Castricum door een beroep te doen op het ”vertrouwensbeginsel”. En ook dat als er geen compensatie zou zijn FC Castricum haar medewerking in dit project zou stoppen.

  Als reactie op onze brief volgde afgelopen dinsdag een brief van het college van B&W waarin nogmaals het standpunt van de betrokken wethouder naar voren kwam n.l. dat er voor FC Castricum niet op compensatie hoefde te worden gerekend om allerlei niet ter zake doende redenen. Op dat moment waren we aan de gemeenteraad “overgeleverd” en konden alleen maar hopen op een goede uitslag.

  Tijdens de stemming bleek een ruime raadsmeerderheid voor het situeren van het zwembad op ons veld 5 met compensatie door een nieuw kunstgrasveld. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur zeer content is met dit besluit en bedankt alle betrokkenen voor hun bijdrage die tot dit raadsbesluit hebben geleid.

  Bestuur.