• MENSEN VAN DE CLUB: ROB KRAMER EN LUCAS KLOPROGGE

 • In deze rubriek stellen we met regelmaat mensen aan u voor die zich inzetten voor FC Castricum. Deze keer maken we nader kennis met Rob Kramer (trainer en contactpersoon tot en met JO11) en Lucas Kloprogge (Hoofd Jeugdopleiding).

  Daar waar Lucas Kloprogge geboren en getogen is in Castricum komt Rob Kramer oorspronkelijk uit Amsterdam. De 29-jarige Kloprogge en 82-jarige Kramer hebben beiden hun hart verpand aan FC Castricum. Beiden zijn echte voetbaldieren. Rob Kramer is vijftig jaar geleden vanuit Amstelveen in Castricum komen wonen en destijds is hij actief geraakt bij Vitesse ’22. Toen hij nog in Amstelveen woonde speelde hij samen met zijn drie broers, waarvan Frank Kramer de meest bekende is, vijftien jaar lang in het eerste elftal van RKVIC in Amstelveen. In 2001 heeft hij de overstap naar FC Castricum gemaakt, waardoor hij momenteel aan zijn achttiende jaar bezig is binnen de club. Lucas is sinds zijn vijftiende actief als jeugdtrainer bij FC Castricum. Tussendoor heeft hij nog een klein uitstapje gemaakt naar Vitesse ’22, maar sinds dit seizoen is hij actief als Hoofd Jeugdopleiding bij FCC. Hiernaast speelt hij ook nog wekelijks zijn wedstrijden in het tweede elftal van FC Castricum.

  Om de taken uit te kunnen voeren zijn beide heren uiteraard KNVB-gediplomeerde trainers. Hierbij heeft Lucas zich met name toegespitst op het trainen en begeleiden van junioren en pupillen. Rob Kramer behaalde in 1975 zijn allereerste diploma bij de KNVB, waarna er nog velen volgden. Hij is zelfs gediplomeerd om actief te zijn in het betaalde voetbal. Hiernaast is Rob dertig jaar trainersdocent geweest bij de KNVB.

  Aangezien FC Castricum, naast de Minipupillen, vijfentwintig jeugdteams in competitie heeft, hebben de heren de taken verdeeld om zodoende iedereen de aandacht en begeleiding te kunnen geven die hij of zij verdient. Uiteindelijk is Lucas als Hoofd Jeugdopleiding eindverantwoordelijk wat betreft de opleiding van alle jeugdleden. In de coördinatie stuurt Rob Kramer alle trainers (ongeveer 10) aan voor de jeugdteams tot met 11 jaar. Lucas doet hetzelfde, maar dan voor de trainers van de jeugdteams van 12 tot en met 18 jaar. Beiden dragen ook zeker hun steentje bij aan het daadwerkelijk training geven aan de jeugdleden van FC Castricum. Aangezien het aantal jeugdteams de afgelopen jaren is afgenomen is het voor de trainersstaf ook overzichtelijker geworden. Zodoende kan er ook daadwerkelijk meer tijd en aandacht gegeven worden aan alle trainers, en hiermee is de bedoeling dat de kwaliteit van training stijgt. En vanuit deze situatie is de wens om dan weer te kunnen groeien in het aantal jeugdteams.

  Al met al is de taak van Hoofd Jeugdopleiding een tijdrovende klus. Gemiddeld genomen besteedt Lucas ongeveer twintig uur per week aan deze taak. Nagenoeg iedere dag is hij aanwezig op de club om ervoor te zorgen dat het niveau van de jeugdtrainers van FC Castricum continu stijgt. Hiernaast heeft hij uiteraard ook op diverse momenten contact met het Jeugdbestuur. Het aantal uren dat Rob actief is op de club ligt gemiddeld genomen op ongeveer tien uur per week.

  De drijfveer om dit soort taken op te pakken binnen FC Castricum is voor beiden met name de bezetenheid van voetbal. Hiernaast vinden beide heren het belangrijk dat er een klimaat heerst bij de club dat spelers, trainers, begeleiders en ouders met plezier naar de club komen. Een extra drijfveer voor Lucas is om alle jeugdtrainers te coachen en begeleiden om zodoende te proberen met elkaar nog beter te worden in het trainen van de jeugd van FC Castricum. Hierbij speelt het vergroten van de verantwoordelijkheid van de jeugdtrainers een belangrijke rol. Voor Rob is het een extra drijfveer om kinderen iets te leren, in dit geval om ze te leren om beter te voetballen. Dat deze drijfveer iets te maken heeft met het feit dat Rob vijftig jaar VMBO docent is geweest lijkt onlosmakelijk.

  Uiteraard zijn er zaken die verbeterd kunnen worden binnen de club. Plezier maken is het allerbelangrijkste binnen de sport, maar dit wil niet betekenen dat plezier maken en de wil om te winnen niet samen kunnen gaan. De sfeer binnen een club moet uiteindelijk niet doorslaan naar alleen maar leuk. Zo is tegenwoordig bijvoorbeeld looptraining voor de jongste jeugd een vast onderdeel van de trainingen geworden. Verder zien zowel Lucas als Rob bij oudere jeugdteams de animo van ouders afnemen. Ook voor deze teams is het leuk als er een ruime groep supporters langs de lijn staat. Hierdoor kan het gebeuren dat oudere jeugdteams vriendengroepen worden die uiteindelijk eilandjes in de club gaan vormen. Dit is een maatschappelijk probleem dat bij meerdere clubs gaande is, en waar we bij FC Castricum voor moeten waken. Extra activiteiten voor de bovenbouw zouden in dit kader dan ook erg wenselijk zijn. Het organiseren van het allereerste FIFA-toernooi op de Playstation in de kantine afgelopen voorjaar is hierin dan ook een goede ontwikkeling.

  Trots zijn beide heren op de hoge opkomst van de jeugdleden op de trainingen. Hiernaast is er ook trots voor het feit dat de club iedere jeugdspeler twee keer per week training kan bieden. Wat ook heel mooi is dat nagenoeg de volledige groep van jeugdtrainers afkomstig is van binnen de club, en er geen jeugdtrainers van buitenaf aangetrokken worden. Bovendien is FC Castricum een club die alles nog steeds draaiende kan houden met vrijwilligers, en niet afhankelijk is van bijvoorbeeld een ouderbijdrage om zodoende bijvoorbeeld betaalde krachten in te zetten in de kantine. Uiteraard kost dit het nodige aan energie en tijd bij diverse mensen. En hierom is het ook zaak om ouders van jeugdleden proberen te betrekken. Vaak zijn ouders best bereid het één en ander voor de club te doen, maar doordat men vaak niet weet welke taken er liggen gaat deze kans voorbij. Recentelijk zijn hierin positieve ontwikkelingen waarbij ouders van jeugdteams gevraagd worden wat ze leuk vinden om te doen voor de club. Een andere mooie ontwikkeling is de laatst gehouden bring-a-friend dag. Hierbij zie je een hele mooie opkomst van ook met name kinderen die (nog) niet actief zijn bij FC Castricum. Dit soort initiatieven kan ertoe leiden dat het aantal jeugdleden weer toeneemt. En Lucas en Rob dragen hier graag hun steentje aan bij!