• NATALY DE WIT MEDEWERKSTER VAN HET JAAR

  • Afgelopen jaren kwam het er niet van, nu dan eindelijk weer een gezellig samenzijn met onze vrijwilligers die aangegeven hadden te komen afgelopen zaterdagmiddag met een BBQ tot slot.  De stemming zat er goed in, het weer werkte ook mee en aan de reacties te horen kunnen we van een geslaagde middag spreken.

    Als een vast ingrediënt wordt op zo’n bijeenkomst ook de vrijwilliger van het jaar gekozen, in dit geval Nataly de Wit die onder de tonen van Gilbert Bécauds “Nathalie” mocht opdraven om de huldiging te ondergaan waarbij een aandenken met inscriptie en een bos bloemen werden overhandigd onder lovende woorden door de microfoon.  

    Als bestuur kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers zijn, zonder hen zou onze vereniging niet kunnen functioneren, zo simpel is het.

    Daarom vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en we hopen volgend seizoen weer op jullie te mogen rekenen.  En natuurlijk een plezierige vakantie toegewenst!

    Bestuur