• Afgelopen week is er een nieuw jeugdbestuur geïnstalleerd dat zal bestaan uit de volgende personen:

  Frank Olgers - voorzitter
  Ramon Smit - voetbalzaken
  Gerard Ridderhof - vrouwen/meisjes voetbal
  Albert bras - wedstrijdzaken

  De reden om tot oprichting van een jeugdbestuur over te gaan is dat het bestuur heeft vastgesteld dat de tot dan geldende behartiging van jeugdzaken onvoldoende tot zijn recht kwam.

  Als bestuurhebben wij met bovenstaande personen gesproken over de voortgang van onze jeugdafdeling waarbij er ideeën over en weer zijn uitgewisseld. Deze gesprekken hebben aan ons voldoende vertrouwen gegeven om met deze personen het jeugdbestuur vorm te gaan geven.

  Onder de paraplu van dit jeugdbestuur zal ook een evenementen commissie gaan vallen die bestaan zal uit een aantal vrijwilligers die hebben toegezegd deel te willen nemen aan het organiseren van evenementen voor de jeugd.

  Wij zijn er van overtuigd dat op deze wijze een verbeterde belangenbehartiging van onze jeugd gestalte zal krijgen.

  Binnenkort zullen de jeugdbestuursleden zich op de site gaan voorstellen.

  Nieuw jeugdbestuur (vervolg)

  Omdat er vragen zijn gerezen over de inhoud van de eerdere publicatie op deze site willen wij, ter verduidelijking, benadrukken dat oprichting van een jeugdbestuur vanaf het begin van onze vrij recente aanstelling op het programma heeft gestaan.  Er is veel overlegd met de jeugdvoorzitter Arthur Oosthoek om deze stap te maken maar het door ons gewenste resultaat kwam niet in zicht.

  Zeer onlangs heeft het bestuur besloten de knoop door te hakken waarna Arthur, na enkele dagen bedenktijd, heeft besloten zijn functie als jeugdvoorzitter neer te leggen omdat hij het met onze beslissing niet eens was.

  Zijn beslissing verraste ons, een nadere invulling van zijn positie in het nieuwe jeugdbestuur was voor ons bespreekbaar geweest. Het bleek voor Arthur echter geen optie.

  Niet onvermeld mag blijven dat Arthur kan bogen op een lange staat van dienst, vooral eerst bij fusiepartner C.S.V.  en later bij F.C.Castricum waarvoor onze vereniging hem zeer erkentelijk is.

  Bestuur