• NIKKI CONTRIBUTIE INNING

  • Zoals u kunt lezen zijn de facturen voor de contributie 2002/2023 verstuurd.
    Inmiddels is gebleken dat bij de meeste leden de contributie in hun directe mailadres terecht is gekomen, maar bij een aantal in de spambox is beland. Ben je van mening dat je geen mailtje van NIKKI hebt gehad, kijk dan ook in de spambox / ongewenste mailberichten.

    De penningmeester (Gerard Travnicek)