• ONDERZOEK DNA FC CASTRICUM KOMT IN BESLISSENDE FASE!

 • Er lijkt een windstilte te zijn ontstaan rondom ons DNA maar niets is minder waar.Tijdens de inspirerende werkgroep bijeenkomsten wordt ons DNA steeds beter zichtbaar.

  Hieronder een korte samenvatting van het DNA sporenonderzoek onder leiding van coach Chris Kaper.

  Van DNA naar actie

  Op 20 maart werd een grote brainstorm georganiseerd voor leden en ouders van jeugdleden in het clubhuis. Het doel was om met de aanwezigen - zo’n 50 mannen en vrouwen - het DNA van de club te bepalen. Het was een energieke bijeenkomst waar men zei waar het op stond. Het volgende kwam eruit:

  Trots op: de aanwezigen zijn trots op de kleine groep die de club draagt, op dat breedtesport de basis zou moeten zijn en op jonge trainers en oud-spelers die zich inzetten voor de jeugd.

  Goed in: FC Castricum is volgens de aanwezigen goed in gastvrijheid, veel activiteiten voor de jeugd, voetbaltechnische trainingen en een kleine groep die veel voor elkaar krijgt.

  Niet goed in: de club dient volgens de aanwezigen te verbeteren op meer aandacht geven aan breedtesport teams, werven van nieuwe leden en aandacht meiden voetbal/kloof selectie en rest van de club.

  Droombijeenkomst
  Wat ik erg goed vond was dat op de avond van 20 maart zich een groep van 10-15 aanwezigen aanmeldde om hier een vervolg aan te geven. Met een deel van deze groep kwamen we in de meivakantie (24 april) bijeen om doelen te stellen (droombijeenkomst). Zo vindt de groep het belangrijk om ervoor te zorgen dat ieder lid (vanaf U14) en iedere ouder van een jeugdlid iets moet gaan doen voor de vereniging. Ook willen ze de kloof tussen topsport en breedtesport in de jeugd beslechten. 

  Actiebijeenkomst

  Vervolgens is de groep weer bij elkaar gekomen op 22 mei met het doel om tot actie over te gaan.
  Het idee om ieder spelend lid (vanaf U14) en ouder iets verplicht te laten doen voor FCC wil de werkgroep concretiseren door: de taken te inventariseren en door bij elk team een manager voor het uitvoeren van deze talen aan te stellen. Hiervoor zullen de werkgroepleden bij de betrokken commissies langsgaan om daarbij ook een infoboekje te maken. Het zou top zijn als is september met deze constructie al gewerkt kan gaan worden!

  Op het gebied van ledenwerving wil de werkgroep onder ander het organiseren van clinics op scholen een upgrade geven: inzetten van jonge trainers naast een contactpersoon van de club. Hiervoor schrijft de werkgroep momenteel een draaiboek.

  Leden van de werkgroep hielden ook een pleidooi voor het belangrijker maken van de breedtesport bij FCC. Alleen bij lichtingen die zeer talentvol zijn zou je nog moeten werken met selecties en bij andere dus niet. De initiatiefnemers van dit pleidooi gaan dit bespreken met de HJO en het jeugdbestuur. 

  Ik heb getracht om aan te tonen dat de werkgroep na het uitwerken van ideeën ook tot actie is overgegaan. Er zit veel energie in de groep en ik verwacht dat er zaken uit komen rollen die voor de club op korte en lange termijn veel kunnen betekenen!

   

  Groeten,
  Chris Kaper