• De Rabobank Noord-Kennemerland heeft ook dit jaar weer de Rabobank clubactie georganiseerd. Aan de actie hebben vele clubs en verenigingen uit de regio deelgenomen. De variëteit was groot van reddingsbrigades, scouting, Zonnebloem tot en met tientallen voetbalverenigingen. FC Castricum was een van de deelnemende voetbalclubs.  Als bestedingsdoel had de club gekozen voor het vervangen van de doelen voor de jeugd. Ruim 240 stemmen zijn tijdens deze actie op het bestedingsdoel van de club uitgebracht.

    Het aantal uitgebrachte stemmen was goed voor een eindbedrag van € 633,-. Een bijdrage die door de penningmeester met een brede glimlach werd ontvangen. Tijdens een zeer goed georganiseerde en gezellige slotavond werden de cheques aan de deelnemende clubs door de Rabobank uitgereikt.

    Een woord van dank aan de Rabobank en de mensen die een stem op onze club hebben uitgebracht is zeker op zijn plaats.
    Het bedrag van € 633,- is een goede aanzet om de doeltjes van de jeugd te vervangen.