• ROB KRAMER VEREEUWIGD MET EIGEN LAAN

  • Zijn afscheidsreceptie zag hij eigenlijk niet zitten. Totdat Rob Kramer zelf het woord nam en geëmotioneerd iedereen bedankte voor een onvergetelijke dag. ,,Ik dacht dat de opkomst best zou kunnen tegenvallen en dat ik hier alleen met mijn gezin zou zitten. Het tegendeel is waar. Fantastisch hoeveel mensen er zijn gekomen.”

    ’s Ochtends genoot Kramer met volle teugen van de erehaag van 70 jeugdleden en het clublied van FC Castricum. Een glorieuze intocht noemde hij het zelf en dat was een passende vergelijking. Met de onthulling van de Rob Kramerlaan werd hij vereeuwigd.

    Talloze coryfeeën uit een grijs verleden, bestuurders, oud-voetballers en andere kopstukken waren naar sportpark Noord-End gekomen om afscheid te nemen van de man die ruim 65 jaar op het trainingsveld stond. Opvallend was de aanwezigheid van veel leden van het jubilerende Vitesse, dat 100 jaar werd. Ondertussen werd ook nog even het kampioenschap veroverd.

    ,,Ik weet niet wanneer ik voor het eerst met tegenzin naar het trainingsveld ging,” sprak Rob Kramer in zijn slotwoord. ,,Jonge mensen leren voetballen, het was mijn lust en mijn leven. Met dank aan mijn vrouw Thea met wie ik in november 60 ben getrouwd, kon ik het zo lang kunnen volhouden. Mijn tijd is nu gekomen, jullie zijn de toekomst. Met één advies wil ik afsluiten. De toekomst van elke amateurclub staat met een woord: communiceer, communiceer, communiceer.”

    Pr-commisse FC Castricum  (Foto: Theo Beentjes)