• TERUGKOPPELING WERKGROEP DNA FC CASTRICUM

 • Op 20 maart jongstleden waren er circa 60 leden, begeleiders, ouders en bestuursleden aanwezig in de kantine van FC Castricum om onder begeleiding van Chris Kaper vanuit de KNVB het huidige DNA van de club in kaart te krijgen. Na deze bijeenkomst is er een werkgroep geformeerd die met de uitkomsten van die avond aan de slag is gegaan. Woensdag 25 september werden, wederom onder begeleiding van Chris Kaper, na diverse bijeenkomsten van de werkgroep de uitkomsten gepresenteerd.

  Na een korte introductie van voorzitter Wim Beukers werd eerst teruggeblikt naar de bijeenkomst van 20 maart. Op die avond is het verhaal van FC Castricum geformuleerd. De aanwezigen destijds gaven onder andere antwoord op vragen als ‘Waar zijn we trots op?’, ‘Waar zijn we goed in?’ en ‘Wat kunnen we verbeteren?’.

  Op 20 maart is er een werkgroep geformeerd ter grootte van 10 tot 15 personen. Na de bijeenkomst van 20 maart is deze werkgroep vier keer bij elkaar geweest. Tijdens de eerste van deze vier bijeenkomsten zijn een viertal dromen geformuleerd. Oftewel, wat zouden we binnen de club graag aan willen pakken om te verbeteren, en ook nog eens binnen het DNA-profiel van FC Castricum past.

  In de resterende drie bijeenkomsten zijn diverse acties bedacht die er toe bij kunnen dragen om de vier geformuleerde dromen te realiseren.

  Werven nieuwe jeugdleden

  Het eerste punt wat verbeterd zou kunnen worden is het werven van nieuwe jeugdleden. Aan de hand hiervan zijn een tweetal acties bedacht om het aantal nieuwe jeugdleden toe te laten nemen. Het eerste actiepunt is de ‘Bring a friend day’. Dit is gelijk opgepakt en 9 oktober aanstaande mogen alle leden die spelen bij de Mini’s, JO8 en JO9 een vriendje, vriendinnetje, klasgenootje, nichtje, neefje of buurmeisje meenemen. Tussen 14.30 en 16.00 uur wordt er gevoetbald onder begeleiding van de trainers en vrijwilligers van FC Castricum. Hierbij staat plezier maken voorop en heeft als doel om kinderen en hun ouders kennis te laten maken met voetbal en voetballen bij FC Castricum.

  Een ander actiepunt is het aanpassen en moderniseren van de voetbalclinics. Hierbij zal het contact met de basisscholen in de buurt belangrijk zijn. Hiervoor zijn diverse ideeën en het plan is om dit vanaf januari verder uit te gaan rollen.

  Vrijwilligerswerk stimuleren

  In de praktijk blijkt dat het vele vrijwilligerswerk bij FC Castricum door een relatief kleine groep mensen wordt gedragen. Het zou meer dan wenselijk zijn om meer vrijwilligers binnen de club actief te hebben voor alle voorkomende werkzaamheden. Op voorhand wil de werkgroep vrijwilligerswerk niet verplichten, maar wellicht ontkom je hier als club niet aan in de nabije toekomst. Momenteel loopt er een pilot waarbij onder ouders van de jeugdleden geïnventariseerd wordt welke vrijwilligerstaken zij eventueel zouden willen doen. Momenteel ligt de nadruk op het werven van vrijwilligers voor het draaien van kantinediensten, maar bijvoorbeeld wordt er ook gezocht naar vrijwilligers voor de organisatie van de diverse toernooien en extra scheidsrechter zijn ook altijd welkom. Uiteraard liggen er nog veel meer vrijwilligerstaken waar mensen zich voor op kunnen geven. Mede aan de hand van de pilot die nu wordt uitgevoerd zullen er vervolgstappen uitgezet worden om het vrijwilligerswerk te stimuleren.

  Meer aandacht voor breedtesport en plezier

  Er is naar voren gekomen dat er meer aandacht voor breedtesport en plezier zou moeten komen. Ieder team verdient aandacht en inzet. En voor iedereen is het belangrijk om plezier te beleven bij FC Castricum. Uit gesprekken met Hoofd Jeugdopleiding Lucas Kloprogge blijkt dat hier al best veel aan gedaan wordt. Daar waar er best een aantal mensen denken dat wellicht de meeste aandacht uitgaat richting de eerste elftallen, is dit in de praktijk zeker niet het geval. Uiteraard kunnen er dingen verbeterd worden, en zo hebben de trainers bijvoorbeeld de opdracht meegekregen om het plezier in de trainingen verder te stimuleren. Hiernaast is het idee ontstaan voor het organiseren van een jeugdtoernooi waarbij leeftijd en kwaliteit gemixt worden.

  Betere overgang van jeugd naar senioren

  De overgang van de jeugd naar de senioren zou beter kunnen. In de praktijk blijkt dat er helaas jeugdleden afhaken die op het punt staan om door te stromen naar de senioren. Voor de toekomst is het dan ook van belang dat deze leden zich meer dan welkom gaan voelen bij de senioren. Dit punt is met name van toepassing op spelers van teams die niet tot het eerste elftal behoren. Het actiepunt dat hierop in werking is gezet, is dat vanaf januari de jeugdleden mee gaan trainen met de senioren. Op deze manier kunnen de jeugdleden op een plezierige manier wennen aan de senioren, en moet de overgang soepeler gaan verlopen.

  Bovenstaande punten worden momenteel beetgepakt. Hierbij is het van belang om te benoemen dat de genoemde punten niet per definitie beleid zijn of worden. Oftewel, alles is volop in ontwikkeling en indien iemand goede ideeën of suggesties heeft, dan zijn deze uiteraard van harte welkom. Het bestuur heeft Anita Jansen gevraagd om als projectmanager te fungeren, dus indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt met haar contact opnemen hierover. Uiteraard kunt u ook voor vragen, opmerkingen en suggesties terecht bij de (jeugd)bestuursleden.