• VETERANEN ORGANISEREN WEER HET "VOETGOLF" TOERNOOI

 • Het vorig jaar door de veteranen georganiseerde "Voetgolf" toernooi op het complex van FC Castricum was een zeer geslaagd evenement.
  "Voetgolf" blijkt zo langzamerhand steeds populairder te worden, niet alleen voor actieve voetballers maar ook voor gezellige familie- en bedrijfsuitjes. Voor de veteranen een extra reden om ook dit jaar weer een "Voetgolf" parcours uit te zetten op de velden van FC Castricum en wel op donderdag 6 juni 19.30 uur. Het organisatiecomité van de veteranen heeft zich nogmaals extra verdiept in de spelregels en onze gediplomeerde golfsporter Gijs gaat als oud-reclameman weer een uiterst professionele plattegrond maken van het aan te leggen parcours op ons complex. Op de middag voorafgaand aan het toernooi op 6 juni gaan de veteranen de "gholes" weer zorgvuldig circulair uitgraven en voorzien van de wasteiltjes, waar de bal ingeschoten moet worden. Daarna worden de markeringsvlaggen geplaatst en de pionnen uitgezet.

  Wel hopen we dat er dit keer veel meer aanmeldingsformulieren in de grote melkbus zullen worden gedeponeerd. Vorig jaar deden aan dit ludieke gebeuren de selectiespelers mee en een aantal met ons solidaire voetbalvrienden uit de groep Jobse. Tot ons grote genoegen meldde er zich op het laatste moment ook nog een damesteam. De dames kwamen een uurtje voor aanvang om het parcours te verkennen en gingen oefenen op de laatste, meest lastige "ghole". Na meerdere pogingen wisten ze heel behendig de bal in één keer over het hek van het speeltuintje precies in de laatste wasteil te lepelen. In de tussentijd besloten de veteranen om zelf ook maar een team in te zetten.

  Toch kan dit eerste "Voetgolf" toernooi als een groot succes worden beschouwd, omdat eenmaal aan de gang iedereen zijn uiterste best deed om in zo min mogelijk trappen de bal in de "ghole" te schieten. Maar misschien nog wel belangrijker, iedereen had veel plezier en er werd vooral veel gelachen om de op ’t oog eenvoudige missers en vooral ook als de bal in de vijver terecht kwam. Met een fietsband als reddingsgordel werd daarna geprobeerd om de bal weer op het droge te krijgen. Uiteindelijk werd Mandy Johansen tot algemeen winnaar uitgeroepen door Peter en kreeg door hem een grote beker uitgereikt. Ook bij dit toernooi bleek maar weer eens hoe goed en sportief onze damesvoetballers zijn.
  Dit was mijn laatste column van dit voetbalseizoen.

  "de Rechtsbinnen"