• WILLIE EN GERARD TRAVNICEK; KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ONVERWOESTBARE VRIJWILLIGERS

 • Uit handen van de burgemeester ontvingen de twee onvermoeibare vrijwilligers bij FC Castricum de dik verdiende onderscheiding. In haar toespraak prees de burgemeester het echtpaar voor hun geweldige inzet en geduld waarmee zij het officiële gedeelte afsloot met het uitspreken van ,,het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd jullie te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

  Peter van Splunter was net zo verrast als Willie en Gerard Travnicek. De vicevoorzitter van FC Castricum: ,,Willie begon haar vrijwilligerscarrière als limonademoeder en is daarna altijd aan de kantine verbonden gebleven. Ze is de drijvende kracht, de motor. Alles om en rond de kantine regelt zij. De bezetting, de inkoop, de schoonmaak. Ze draait ook zelf veel kantinediensten, in het weekeind en ook doordeweeks bij jeugdactiviteiten. Tijdens de jeugdactiviteiten zorgt ze ervoor dat het de jeugd aan niets ontbreekt. Er is altijd een aardigheidje en alles is altijd geregeld. Een jarenlange onmisbare aanvulling op het sportieve. De jeugd voelt zich thuis bij Willie. Ze zorgt voor verbinding. Op haar doe je nooit tevergeefs een beroep.”

  Gerard Travnicek manifesteerde zich vooral als leider en heeft als leider vaak wedstrijden gefloten of opgetreden als assistent-scheidsrechter. Zo zorgde hij ervoor dat menig kind en volwassene wekelijke een balletje konden trappen. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij het organiseren van jeugdtoernooien en het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi.

  Van Splunter: ,,Het zal begin jaren 90 zijn geweest dat hij toetrad tot het Jeugdbestuur en hierin een leidende functie kreeg. Zijn rol binnen de club bleef niet onopgemerkt, het kon dan ook niet uitblijven dat hij werd gevraagd tot het bestuur toe te treden in de rol van penningmeester. Na zo nu en dan opgevolgd te zijn is het een paar keer gebeurd dat zijn opvolger vertrok en hij het penningmeesterschap weer op zich nam. De afgelopen coronaperiode moesten alle zeilen worden bijgezet om de financiën op peil te houden. Ook toen kwam zijn klasse tot uiting. Alle mogelijkheden die door de overheid werden aangeboden heeft hij met de nodige financiële creativiteit benut. Naast het penningmeesterschap maakt hij ook wekelijks de veld- en kleedkamerindeling en is hij verantwoordelijk voor de inkoop van de materialen.”

  Waarna de feestavond begon en er volop getoost werd op deze twee zwaargewicht. ,,Ze zijn uniek,” wist een supporter te vertellen. ,,Op zulke mensen moet je zuinig zijn en dat zijn wij dan ook.”

  Pr-commissie